Στην Θεσσαλονίκη η Γενική Συνέλευση της ΟΧΕ

Στην Θεσσαλονίκη η Γενική Συνέλευση της ΟΧΕ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος κατά την συνεδρίαση του αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της ΟΧΕ, τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00, σε αίθουσα του Εθνικού Γυμναστηρίου Μίκρας στη Θεσσαλονίκη με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή Προεδρείου

2.Διοικητικός- Οικονομικός- Ταμειακός απολογισμός από 1-1-2017 έως 31-12-2017 - Ισολογισμός από 1-1-2017 έως 31-12-2017 - Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής (έγκριση αυτών)

3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019

4. Τροποποίηση καταστατικού

5. Τροποποίηση της από 14-6-2015 απόφαση της ΓΣ περί οικονομικών των αγώνων (αποζημιώσεις στελεχών) λόγω εφαρμογής του Ν. 4509/2017 άρθρο 55 περί καταβολής ΕΦΚΑ στις ημεραργίες Διαιτητών- Κριτών- Παρατηρητών, ποσοστού 26,95%

6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

7. Συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για την εκλογή τριών αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σύμφωνα με το καταστατικό η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια πιο πάνω ημερομηνία και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

επιστροφή στην κορυφή